Alvesta Jazz & Blues

Föreningen JAZZ & BLUES i Alvesta är en ideell förening

av Jazz- och Blues intresserade med huvudmålet att ge möjlighet

för älskare av jazz och blues att få utlopp för sina musikaliska

intressen på hemmaplan, samt att öka intresset och förståelsen för

improviserad musik.

Konsertkvällarna arrangeras i samarbete med bl.a. Musik i Syd 

ABF

Kultur och Bibliotek, Alvesta

Statens Kulturråd

Lekarydsvägen 76
34234 Alvesta
Sweden
Phone: 0472-10107